De voltallige Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam stapt op. Er wordt "ruimte gemaakt voor nieuwe leden", aldus een verklaring die vrijdag is uitgegeven.

De zeventallige raad stapt op omdat de studentenraad en de ondernemingsraad dreigden het vertrouwen in voorzitter Atzo Nicolaï en de andere bestuurders op te zeggen, zo schrijft NRC vrijdag.

Ook de Raad van Toezicht meldt in de verklaring op de website van de UvA dat er een "moeizaam werkbare relatie is ontstaan tussen de medezeggenschapraden en de Raad van Toezicht".  De gesprekken tussen de partijen zijn daarom afgebroken "omdat er geen bereidheid meer was voor verder overleg of een constructieve dialoog".

De Centrale Studentenraad had voor vrijdag een vergadering belegd waarin ook het functioneren van de Raad van Toezicht aan de orde zou komen. De kritiek op de raad onder voorzitterschap van Atzo Nicolaï is niet mals, blijkt uit een lijst van bespreekpunten voor de vergadering.

De toezichthouder zou er bijvoorbeeld nooit op hebben aangedrongen de samenwerking tussen de universiteit en de Hogeschool van Amsterdam te evalueren. De RvT zou zich rond benoemingen schuldig hebben gemaakt aan intimiderende praktijken.

De herbenoeming van Nicolaï verliep volgens de studentenraad niet chic en zorgde voor veel onrust. Ook de opvolging van het in april vorig jaar afgetreden college van bestuur liet mede door toedoen van de RvT veel te lang op zich wachten.

Bussemaker

In een reactie laat het college van bestuur van de universiteit weten de beslissing te respecteren en dat de bal nu bij minister Jet Bussemaker van Onderwijs ligt. "De volgende stap ligt nu bij de minister van OCW; zij benoemt immers de RvT. Het is goed dat er tijd wordt genomen voor een zorgvuldige overdracht. We houden daarover contact met het ministerie."

Ook Bussemaker zei het besluit te respecteren en ze verwacht dat de stap "kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen". "De komende tijd zullen betrokkenen, onder wie ik, overleggen over de opvolging van de raad van toezicht," aldus de minister van Onderwijs. "Er zit nu een college van bestuur dat vertrouwen heeft van studenten en docenten. Hiermee is de continuïteit gegarandeerd.''

Studentenprotesten in 2015 leidden tot veel onrust bij de UvA. Studenten protesteerden herhaaldelijk om het aftreden van het bestuur af te dwingen. Ook werd het Maagdenhuis in Amsterdam weken bezet, totdat deze werd ontruimd door de politie.  

Hierna stapten bestuursvoorzitter Louise Gunning en een jaar later ook vicevoorzitter Hans Amman op. In april dit jaar is Geert ten Dam tot nieuwe voorzitter benoemd. Docenten waren ontevreden over die benoemingsprocedure, vanwege de beperkte inspraak en het gebrek aan transparantie. 

Het is nog niet duidelijk hoe de nieuwe toezichtsraad zal worden ingevuld.