Amsterdam start met experimenten voor verspreiden bezoekers

Amsterdam gaat proberen de drukte in de stad beter beheersbaar te maken. Achttien experimenten worden ontvouwd om te kijken of bezoekers beter kunnen worden verspreid over de stad en of de overlast die de massale toestroom met zich meebrengt kan worden teruggedrongen.

Zo moet onder meer worden voorkomen dat bussen rondjes rijden op het Museumplein terwijl ze ook gebruik kunnen maken van de parkeergarage voor touringcars.

Om toeristen beter te spreiden worden initiatieven genomen voor nieuwe wandelroutes door het oostelijk deel van het centrum, worden busverbindingen naar interessante plekken buiten het centrum opgezet en wordt het buitengebied beter ontwikkeld.

Bij succes kan de experimentele maatregel worden uitgebreid naar andere delen van de stad.

Terugdringen overlast

De maatregelen komen bovenop bestaand beleid zoals het terugdringen van overlast rond evenementen. Ook wordt de groei van het aantal hotels beperkt, en heeft de bestrijding van illegale hotels prioriteit.

Overal in de stad wordt gewerkt aan een betere doorstroming van verkeer. Voetgangers en fietsers krijgen meer ruimte. Het stadsbestuur investeert in het beter en sneller schoonmaken van straten en pleinen.

Lees meer over:
Tip de redactie