De overheid mag doorgaan met het onteigenen van de Hedwigepolder. Dat heeft de rechtbank in Middelburg woensdag bepaald. De eigenaar van de grond had bezwaar gemaakt.

De overheid wil de Hedwigepolder ontpolderen. Het Rijk en de provincie Zeeland zetten de polder onder water, waardoor 295 hectare landbouwgrond weer natuurgebied wordt. Nederland heeft met België afgesproken dat de polder onder water wordt gezet als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde, de toegang tot de Antwerpse havens.

Het project heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Volgens een verdrag uit 2005 zou Nederland de Hedwigepolder onder water zetten. De Haagse politiek twijfelde en veranderde in de loop der jaren vaak van standpunt.

Ook vanuit Zeeland kwam verzet. De Europese Commissie kwam eraan te pas om Nederland erop te wijzen dat het land z'n afspraken met België moest nakomen.

De eigenaar overweegt volgens zijn advocaat Jan Frans de Groot om dit vonnis aan te vechten bij de Hoge Raad.