Weer meer bachelordiploma's binnen vier jaar

Iets meer dan twee op de drie universitair studenten (69 procent) halen het bachelordiploma binnen vier jaar, een lichte stijging van het studietempo vergeleken met vorig jaar (66 procent). 

Vijf jaar geleden was het percentage nog 56 procent.

De belangrijkste verklaring voor de toename lijkt de 'harde knip' tussen de bachelor- en masteropleiding: een student mag nu pas aan een master beginnen als de bacheloropleiding is afgerond. Daardoor schuiven studenten het afstuderen als bachelor minder vaak voor zich uit, blijkt uit cijfers van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU).

Studiesucces wordt bepaald op basis van het aantal studenten dat zich na het eerste jaar weer inschrijft en uiteindelijk het bachelordiploma behaalt. De uitval in het academisch onderwijs is ook iets is afgenomen. Meer eerstejaars schrijven zich het tweede jaar bij dezelfde opleiding in.

"De maatregelen die universiteiten nemen om het studietempo te verhogen blijken effectief en terecht", aldus Sibrand Poppema, vicevoorzitter van de VSNU. Dat de aanmelddatum is vervroegd naar 1 mei helpt volgens hem bovendien om een student sneller op de juiste plek te krijgen.

Lees meer over:
Tip de redactie