Het aantal files op de A4, berucht om zijn verkeersopstoppingen, is de afgelopen jaren toegenomen. Vooral het deel bij Leiden, waar het aantal rijstroken even teruggaat van drie naar twee, blijft een knelpunt.

Dat stellen de ANWB en de VerkeersinformatieDienst (VID) tegenover de NOSDe Nederlandse regering investeerde 600 miljoen euro in de verbetering van de verkeersdoorstroming op dit traject.

Op het beruchte punt bij Leiden werden de afgelopen jaren tijdelijk drie smalle rijstroken aangelegd waar niet harder dan 80 kilometer per uur gereden mocht worden. Hierdoor nam het aantal files af.

Maar sinds 2014 telt de hoofdrijbaan weer twee rijstroken, met een parallelbaan naar Amsterdam. Dit veroorzaakt vrijwel elke dag opstoppingen en irritatie bij de weggebruikers, stellen de verkeersdiensten. Volgens De Telegraaf zou de filedruk zijn verdubbeld.

Wegmarkeringen

Het toevoegen van een extra rijstrook zou volgens de ANWB en de VID de problemen grotendeels verhelpen. Maar Rijkswaterstaat stelt voor de wegmarkeringen aan te passen en ruimere invoegmogelijkheden te creëren.

De ANWB constateerde vorige jaar al dat de filezwaarte (de lengte van de files maal de duur ervan) in Nederland is toegenomen. Dit is een nieuwe ontwikkeling, nadat de jaren daarvoor de filedruk juist afnam. 

Extra rijstrook

Het kabinet sluit de aanleg van een extra rijstrook op de snelweg A4 niet uit. Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur wil echter eerst andere maatregelen proberen om de doorstroming te verbeteren op dit drukke stuk snelweg tussen Amsterdam en Den Haag.

Schultz erkent dat er problemen zijn, maar bestrijdt dat die ingreep niets heeft opgeleverd. Volgens haar is er toch 53 procent minder aan files. "Maar het is een van de drukst bereden stukken van ons wegennet, dat zie je als de economie aantrekt ook echt."

Ze hoopt de doorstroming om te beginnen te bevorderen met bijvoorbeeld betere en helderdere bewegwijzering. Daarna valt ook nog te denken aan betere spreiding, want het is vooral in filetijd druk. "Mocht dat niet werken, dan kun je in de toekomst altijd nog kijken of er een nieuwe strook bij moet.''