Huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn had in 2013 niet voor zeven dagen geschorst mogen worden door de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) wegens zijn rol bij een omstreden euthanasie.

Dat heeft de Raad van State (RvS) woensdag bepaald naar aanleiding van een hoger beroep van Tromps weduwe, Anneke Tromp. Zij klaagde over de wijze waarop de IGZ in 2013 optrad tegen haar overleden echtgenoot en noemde dat optreden "onverteerbaar". 

''Mijn man had een onberispelijk verleden, maar één incident was genoeg om hem weg te zetten als gevaar voor zijn patiënten", stelde Anneke Tromp vorig jaar voorafgaand aan het hoger beroep. In juli besloot de bestuursrechter in Alkmaar dat de IGZ Tromp op non-actief mocht zetten.

De inspecteur heeft volgens de Raad van State niet aannemelijk gemaakt dat hij acuut moest ingrijpen en dat onmiddellijk maatregelen genomen moesten worden.

Bezwaar

Huisarts Tromp gaf in augustus 2013 veel meer morfine dan toegestaan aan een terminaal zieke patiënt, die korte tijd later overleed. Na een melding stelde de IGZ Tromp voor zeven dagen op non-actief. De huisarts tekende daartegen bezwaar aan, maar maakte korte tijd later een einde aan zijn leven.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State benadrukt in de uitspraak dat alleen de rechtmatigheid van het bevel tot schorsing is beoordeeld. De gebeurtenissen daarna, zoals het overlijden van de huisarts en het maatschappelijk debat rondom de palliatieve zorg, mag de bestuursrechter niet bij het rechtmatigheidsoordeel betrekken, stelt de Raad van State.

Eerherstel

De weduwe van de huisarts noemt de uitspraak in een verklaring ''een eerste stap naar eerherstel". Zij stelt dat haar man ''onder het bureaucratisch spierballengeweld van de instanties is bezweken''.

''Het doet goed dat met deze beslissing het door de instanties 'geframede' beeld van een impulsieve huisarts, die het met de regeltjes niet nauw neemt, nu gecorrigeerd wordt door de hoogste rechter'', schrijft zij.

Advocaat Cor Hellingman stelt dat in de toekomst mogelijk een rechtbank moet gaan beslissen over de rol van de IGZ. "Maar dat besluit ligt nog ver aan de horizon".

Goed

De IGZ vindt het goed dat er nu een eindoordeel is. ''Wij realiseren ons dat de gebeurtenissen tot groot verdriet hebben geleid bij de familie en de naasten van huisarts Tromp.'' De inspectie gaat zich bezinnen op de betekenis van de uitspraak voor haar toezichtspraktijk.