Tbs'ers zijn vorig jaar 49 maal ongeoorloofd afwezig geweest. Volgens staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) gaat het om 44 tbs'ers die allemaal weer zijn opgepakt. 

De meesten (32) waren binnen 24 uur weer terug in hun kliniek, schrijft hij dinsdag aan de Kamer.

Verlof is een belangrijk onderdeel in het proces om tbs-gestelden te laten terugkeren in de samenleving. Vorig jaar kregen tbs'ers 976 keer toestemming om met verlof te gaan. Drie keer pleegde iemand een misdaad tijdens zijn verlof. De afgelopen vijf jaar waren tbs'in totaal 216 keer ongeoorloofd afwezig.

Een rechter geeft tbs aan mensen die een zwaar misdrijf hebben gepleegd en ontoerekeningsvatbaar zijn bijvoorbeeld omdat ze een psychische stoornis hebben.

Maatregelen

Met een aantal klinieken die de afgelopen jaren relatief veel tbs'ers kenden die ongeoorloofd verdwenen, wordt gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden. Het gaat onder meer om de forensisch psychiatrische centra Dr. S. Van Mesdag (Groningen), Trajectum (Boschoord), Woenselse Poort (Eindhoven) en Inforsa (Amsterdam).

Tbs'ers die ongeoorloofd afwezig zijn of een strafbaar feit plegen krijgen één jaar geen verlof meer. Vorig jaar kregen 25 mensen deze straf opgelegd.