Nederland schort voorlopig de uitlevering van verdachten in strafzaken aan België op, heeft de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de rechtbank in Amsterdam besloten in verband met de situatie in de Belgische gevangenissen.

Zowel de staking van het gevangenispersoneel als de geluiden over slechte detentieomstandigheden liggen ten grondslag aan de aanhouding van deze verzoeken.

Wekelijks behandelt de IRK een tot twee verzoeken tot overlevering, zoals het officieel heet, van verdachten aan België. De rechtbank in Amsterdam wil eerst nadere informatie ontvangen over de omstandigheden waaronder mensen gevangen zitten.

Zo heeft de IRK onder meer recente uitspraken van Belgische rechters opgevraagd die zich uitlieten over detentieomstandigheden. Het gaat dan om uitspraken waarin verdachten zijn vrijgelaten of waarin aan de Belgische staat dwangsommen zijn opgelegd vanwege de situatie in de gevangenis.