Voor het eerst in negen jaar is er iets meer blijvend grasland in Nederland. Het gaat om een toename van 1 procent, dat staat gelijk aan zo'n 8500 hectare. 

In totaal was er in 2015 ruim 714.000 hectare blijvend grasland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei is het grootst in het zuiden van Nederland.

Het CBS spreekt van blijvend grasland bij grond met een natuurlijke of ingezaaide vegetatie van grassen of andere kruidachtige voedergewassen, die voor ten minste vijf jaar niet van gewas is gewisseld. Als het voor minder dan vijf jaar is meegenomen, heeft het CBS het over tijdelijk grasland.

De grootte van het gebied met tijdelijk grasland groeit sinds 2012. Afgelopen jaar kwam er 6.300 hectare bij, een toename van 3 procent.

Landbouw

Nederland telt in totaal iets meer dan 1,8 miljoen hectare landbouwgrond. Daarvan is zo’n 1 miljoen hectare grasland. Die grootte is sinds 2000 ongeveer gelijk gebleven.

Grasland heeft onder meer een functie bij de voorziening van ruwvoer als gras en hooi voor vee en voor de mestafzet. Daarnaast is grasland van belang als leefgebied voor onder andere weidevogels.

Grasland