De voormalige politiechef die in de aanloop naar de nucleaire top (NSS) in Den Haag wegens een integriteitskwestie werd weggestuurd, blijkt na slepende procedures alsnog door de Raad van State in het gelijk te zijn gesteld. 

Hem is als projectleider in de voorbereiding op de Nuclear Security Summit in 2014 in Den Haag ten onrechte een Verklaring van Geen Bezwaar onthouden door de minister van Binnenlandse Zaken.

Dat stelt de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een vonnis van 18 mei, dat pas donderdag in de openbaarheid is gekomen. Het voormalig hoofd van de Nationale Recherche Tom Driessen werd in 2013 na een negatief advies van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) met onmiddellijke ingang van zijn taken als projectleider ontheven.

De advocate van Driessen, Mariska Aantjes, ziet in de gunstige uitspraak ''een eerste stap op weg naar rehabilitatie''. Aantjes ziet ook een mogelijke oplossing voor Driessen. Volgens haar heeft Driessen reputatieschade opgelopen en heeft zijn loopbaan onder de kwestie geleden. ''Wie zijn naam op Google opzoekt, ziet dat hij behoorlijk wat over zich heen heeft gekregen'', aldus Aantjes. Driessen is thans door de overheid gedetacheerd in het bedrijfsleven.

In haar afweging komt de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tot de slotsom dat de AIVD geen veiligheidsonderzoek naar Driessen had mogen instellen.