Zeker 38 kinderen zijn in een gesloten inrichting terechtgekomen, terwijl een rechter zich daar niet over heeft uitgesproken. Kinderen en ouders hebben zelf bepaald dat ze daar worden opgenomen.

De 38 kinderen zitten in de instelling Schakenbosch in Leidschendam, voor kinderen tussen twaalf en achttien jaar met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen. Schakenbosch perkt de vrijheid van kinderen in als dat voor de behandeling nodig wordt geacht, schrijft NRC donderdag.

Volgens de wet kunnen kinderen alleen in een gesloten inrichting terecht als een kinderrechter een 'machtiging gesloten jeugdhulp' verleend. De rechter moet namelijk beoordelen of gesloten zorg nodig is.

Een gedragswetenschapper hoort zich daarbij uit te spreken over het effect van de plaatsing op het welzijn van een kind. Een advocaat moet de belangen van het kind verdedigen.

Overleg

Directeur Kees in 't Veld zegt dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de jongeren. Zo wordt voortdurend met de kinderen overlegd of ze nog akkoord zijn met maatregelen.

Jeugdrechtadvocaat Reinier Feiner noemt het in de krant "onwettig en onethisch" dat kinderen zonder tussenkomst van een rechter in een gesloten inrichting zitten.

"Ze leggen de verantwoordelijkheid voor het wel of niet meewerken aan vrijheidsbeperkende maatregelen bij het kind. Bedenk wel, dit zijn kinderen die door hun verstandelijke beperking helemaal niet goed in staat zijn om aan te geven of ze het hiermee eens zijn."

Inspectie

De Inspectie Jeugdzorg noemde de opnames in augusts "onaanvaardbaar" en drong er bij staatssecretaris Martin van Rijn (Zorg) op aan hiertegen op te treden. Ook een rechter sprak zich erover uit.

Volgens Van Rijn was het moeilijk vast te stellen of instellingen zich wel of niet aan de wet hielden. De Inspectie is een nieuw onderzoek gestart om alle feiten op een rij te krijgen. Het rapport verschijnt voor de zomer. Als er sprake van overtreding van de wet, zal de Inspectie volgens Van Rijn "betreffende instellingen informeren over de consequenties".