Een medewerker van de politie-eenheid Oost-Nederland is ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan een zedenmisdrijf. De politiechef van de eenheid verwijt de man ernstig plichtsverzuim.

De medewerker werd al in november vorig jaar aangehouden voor een zedendelict dat hij in privétijd zou hebben gepleegd.

Naar aanleiding hiervan werd hij indertijd meteen al buiten functie gesteld, maar nu volgt ook zijn ontslag. ''De onderzochte gedragingen in de privésfeer waarvan deze medewerker wordt verdacht, passen niet bij het ambt van een politieman'', zo laat de eenheid weten.

''De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten heeft een onderzoek ingesteld. Op basis daarvan heeft de politiechef geconcludeerd dat de medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim en daarmee de schending van integriteit en betrouwbaarheid", aldus de eenheid.