Het Nederlandse onderwijsstelsel is een van de beste in de wereld, hoewel er nog wel ruimte voor verbetering is. Dat blijkt uit een woensdag verschenen onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Volgens de organisatie heeft Nederland meer top-presterende vijftienjarige leerlingen op het gebied van algemene vaardigheden dan de meeste andere landen in Europa.

Toch loopt Nederland nog wel achter vergeleken met een aantal Aziatische landen. Sommige talentvolle leerlingen in ons land kunnen hun potentieel niet helemaal benutten omdat de individuele studiebegeleiding soms niet voldoende is.

Ook zijn er volgens de OESO verdere hervormingen nodig om vroegschoolse educatie naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast zou het voor leerlingen makkelijker gemaakt moeten worden om door te stromen naar een hogere opleiding.

Lerarentekort

De organisatie waarschuwt ook dat er de komende jaren een groot lerarentekort in het basisonderwijs zal ontstaan doordat docentenopleidingen strenger zijn geworden. In 2020 kan dit tekort oplopen tot vierduizend voltijdsbanen.

Volgens de organisatie moet het voor de best presterende leerlingen aantrekkelijker gemaakt worden om een lerarenopleiding te gaan volgen, vooral omdat veel leraren tegen hun pensioengerechtigde leeftijd aanlopen.

Onderwijsminister Jet Bussemaker noemt de erkenning van de OESO een ''compliment voor alle onderwijsprofessionals, maar er blijven uitdagingen''.