Studenten op hogescholen krijgen bij studievertraging veel minder financiële ondersteuning dan studenten op een universiteit. Dat blijkt uit onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Volgens de Vereniging Hogescholen zijn de berekeningen echter onjuist.

Per student keren hogescholen gemiddeld 10,42 euro uit. Bij universiteiten ligt het bedrag (bijna 53 euro per student) meer dan vijf keer zo hoog, meldt de LSVb.

Studenten die om bepaalde redenen vertraging oplopen, kunnen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Voorbeelden daarvan zijn zwangerschap, een functiebeperking of inzet bij een studievereniging of studentenraad. 

In de wet staan geen voorgeschreven hoogtes voor bedragen die de instellingen moeten vergoeden voor studenten met een functiebeperking of voor studenten die een bestuursjaar doen.

Vereniging

Volgens de Vereniging Hogescholen is het niet waar dat hbo-studenten minder financiële ondersteuning krijgen dan hun universitaire collega's. Gemiddeld gezien krijgen studenten geen lager bedrag.

De vereniging heeft op basis van de jaarverslagen van hogescholen en universiteiten berekend hoeveel financiële ondersteuning er per student wordt gegeven.

Uit een steekproef blijkt dat het gemiddelde bedrag bij hogescholen niet hoger is dan bij universiteiten. 903 studenten van de Radboud Universiteit ontvingen bijvoorbeeld gemiddeld 929 euro, terwijl 48 studenten aan de Hogeschool Leiden gemiddeld 2.817 euro ontvingen.

Leenstelsel

Sinds de invoering van het leenstelsel is er onduidelijkheid ontstaan. Voor het leenstelsel werd de financiële ondersteuning vaak gebaseerd op de hoogte van de basisbeurs: bijna 280 euro per maand voor uitwonende studenten.

De nieuwe bedragen lopen sinds de afschaffing van de basisbeurs uiteen van 100 euro tot 450 euro per maand.

Uit eerder onderzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat sinds de invoering van het leenstelsel minder studenten met een functiebeperking zijn ingestroomd in het hoger onderwijs.