De Universiteit Leiden stopt per direct met het experiment van het bindend studieadvies in het tweede jaar van de studie (BSA-2).

Aanleiding zijn recente uitspraken van het College van Beroep van het Hoger Onderwijs (CBHO), meldt de universiteit maandag op de site.

Het CBHO stelde dat studenten in hun propedeusefase maar één keer een bindend studieadvies mogen krijgen. Hoewel rector Carel Stolker de uitspraak van het CBHO "op enkele punten onduidelijk" vindt, stemt de universiteit in met het stoppen van het experiment.

"Onze Universiteitsraad twijfelt ernstig aan het experiment met het BSA-2. Daar luisteren we natuurlijk ook naar. Daarom houden we ermee op. En we gaan de regeling voor BSA-1 aanpassen. We gaan opnieuw met onze docenten en studenten in gesprek om te kijken naar mogelijke alternatieven voor het tweede jaar", aldus Stolker.

Het bindend studieadvies (BSA) voor het eerste jaar blijft wel bestaan, maar wordt dus aangepast.

Kwaliteit

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) wilde graag weten of het experiment effect zou hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Volgens een eerste onderzoek van de Universiteit Leiden scoren studenten meer studiepunten dankzij het BSA-2. De universiteit bood de studenten wel extra begeleiding aan om deze punten te behalen.

Studenten moesten tijdens het experiment negentig studiepunten hebben gehaald aan het einde van het tweede jaar. Ook dienden zij hun propedeuse binnen twee jaar te hebben gehaald.

Veel studenten klaagden over het experiment. Zo zou het financieel erg duur zijn om na twee jaar te moeten stoppen met de opleiding. Studentenvakbond LSVB begon daarom in 2014 met een klachtenlijn over het BSA-2.

Beperking

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) laat weten blij te zijn met de beslissing. "Het is goed dat het experiment is afgeschaft want het beperkte de studenten enorm in hun vrijheid om zich ook buiten hun studie te ontplooien, en zich bijvoorbeeld in te zetten voor commissies, besturen of bijbaantjes. Dat is niet meer van deze tijd", laat het ISO weten in een verklaring. 

"Studenten hebben zich daar sinds het invoeren tegen verzet en daar is nu eindelijk gehoor aangegeven. Na ook de juridische uitspraak die deze maatregel tegenspreekt zullen studenten weer vrijer zijn in hoe zij hun studietijd inrichten. Dat is goed nieuws voor de studenten in Leiden."

Mohammed Mohandis van de PvdA in de Tweede Kamer reageert ook opgetogen. Met Michel Rog van het CDA wist hij vorig jaar een meerderheid in de Tweede Kamer te krijgen voor een motie tegen het bindend studieadvies in ook het tweede jaar.

''Nu Leiden is gestopt met het experiment en deze motie is aangenomen, is het einde oefening voor het bindend studieadvies na het eerste leerjaar'', zo zegt Mohandis.