Gedetineerden in justitiële jeugdinrichtingen hebben vorig jaar relatief vaak geweld toegepast, zowel onderling als tegen personeel.

Per honderd bezette plaatsen zijn veertien incidenten geregistreerd van geweld tussen gedetineerden onderling. Ook werd in 27 procent van de bezette plekken geweld gebruikt tegen personeel, blijkt uit cijfers van de Dienst Jusitiële Inrichtingen (DJI) die in handen zijn van NU.nl.

In vergelijking met 2014 is het aantal incidenten tussen gedetineerden onderling wel afgenomen, maar daarentegen is vaker geweld gebruikt tegen personeel.

In justitiële jeugdinrichtingen zitten jongeren van 12 tot 23 jaar die strafrechterlijk veroordeeld zijn. Nederland heeft drie rijksinrichtingen en vier particuliere jeugdinrichtingen.

Vreemdelingenbewaring

In de vreemdelingenbewaring is het relatieve aantal geweldsincidenten eveneens hoog. Bij 6,5 van de honderd bezette plekken werd geweld tegen personeel gebruikt. Onderling geweld kwam daar vaker voor, namelijk bij zeventien van de honderd gedetineerden. Daarnaast heeft een personeelslid eenmaal geweld gebruikt tegen een gedetineerde.

Niet-Nederlanders die er niet in zijn geslaagd om een verblijfsvergunning te krijgen, komen in de vreemdelingenbewaring terecht. Deze gedetineerden zijn dan ook niet strafrechterlijk vervolgd, maar zij wachten op terugkeer naar het land van herkomst.

Zorgen

In het gevangeniswezen en de forensische zorg is het aantal geweldsincidenten een stuk lager. Advocaat Sébas Diekstra maakt zich zorgen om het hoge aantal geweldsincidenten binnen de justitiële jeugdinrichtingen. "Het gaat om een zorgwekkend hoog aantal gevallen van geweld, zeker in verhouding tot het gevangeniswezen."

Volgens Diekstra hebben de inrichtingen geen grip op het geweld. "Juist een omgeving waarin geweld aan de orde van de dag is, kan zeer schadelijk zijn voor de ontwikkeling van jeugdigen."