Nog nooit is er zoveel geklaagd over een havo-eindexamen als over het examen geschiedenis van dit jaar, stelt Loran Hempenius, coördinator van de examenklachtenlijn bij het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS).

Van de ruim 36.000 havisten die aan het examen deelnamen, dienden bijna 17.000 een klacht in.

Veel scholieren klaagden dat er te veel werd gevraagd naar de zogenoemde kenmerkende aspecten van tijdvakken in de geschiedenis, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van wetenschappelijk denken in de tijd van de oude Romeinen en Grieken.

Ter vergelijking: in 2015 deden zo’n 5.900 havisten hun beklag over het examen geschiedenis. Een jaar daarvoor kwam de teller uit op iets minder dan 5.000.