De bestuursrechter heeft bepaald dat de korpschef van de Nationale Politie een intern rapport over de vuurwerkramp in Enschede openbaar moet maken.

Het gaat om het oordeel van het Bureau Interne Zaken van de politie naar het functioneren van het zogenoemde Tolteam, het rechercheteam dat de ramp onderzocht.

Volgens RTV Oost zou in het rapport staan dat de rechtelijke macht in het onderzoek naar de vuurwerkramp opzettelijk is misleid en zelfs strafbare feiten heeft gepleegd.

Het Tolteam zou last hebben gehad van tunnelvisie. Het kritische rapport van Interne Zaken is echter terzijde geschoven. Uit een tweede onderzoek van de Rijksrecherche zelf zou blijken dat het Tolteam geen fouten zou hebben gemaakt.

SE Fireworks

Een oud-rechercheur en de baas van het bedrijf SE Fireworks proberen al jaren te bewerkstelligen dat het kritische rapport toch openbaar gemaakt wordt. Het rapport zou claims dat het rechercheteam fouten zou hebben gemaakt bevestigen.

De rechter wil nu dat de korpschef van de Nationale Politie het rapport binnen zes weken openbaar maakt. Het Openbaar Ministerie heropende het onderzoek naar de vuurwerkramp in 2010, toen RTV Oost een nieuwe kroongetuige opspoorde. Deze zou kunnen bevestigen dat de brand die de ramp veroorzaakte geen opzet was, maar een bedrijfsongeval.

De vuurwerkramp in Enschede vond zestien jaar geleden plaats. Er vielen 23 doden en bijna duizend gewonden.