Het aantal geregistreerde antisemitische incidenten is vorig jaar gedaald ten opzichte van het jaar ervoor.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) registreerde in 2015 in totaal 126 incidenten. In 2014 werden 171 anti-Joodse incidenten opgetekend. Het jaar daarvoor waren het er honderd.

Het gaat dan om fysiek geweld en uitschelden. Vorig jaar werd in vijf gevallen fysiek geweld gebruikt; volgens het CIDI "slechts één minder dan het jaar daarvoor".

Zo werd in Arnhem een Joodse jongen tijdens het uitgaan door een groepje daders uitgescholden voor "kankerjood" en werd hij tegen de grond geduwd en geslagen. In Enschede brak een man op meerdere plekken zijn pols tijdens een ruzie met een leverancier die "Sieg heil" naar hem schreeuwde.

Zorgelijk

Het CIDI noemt het zorgelijk dat het aantal anti-Joodse incidenten op scholen in tien jaar niet zo hoog was als in 2015, namelijk zestien. Ook antisemitische spreekkoren in het voetbal baren het CIDI zorgen.

De organisatie wil dat er op scholen extra aandacht komt voor het onderwerp.