Gemeenten die vorig jaar crisisnoodopvang voor asielzoekers hebben georganiseerd, zijn in veel gevallen boven de afgesproken 100 euro per asielzoeker per dag uitgekomen.

Gemiddeld gaven gemeenten 125,78 euro per asielzoeker per dag uit. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft van een aantal gemeenten een claim ontvangen om een hogere vergoeding te krijgen, blijkt uit interne informatie die NU.nl en Reporter Radio in handen hebben.

De zogeheten 72-uursopvang was vorig jaar nodig vanwege de enorme toestroom van voornamelijk Syrische vluchtelingen. Veel reguliere asielzoekerscentra zaten overvol, waardoor vluchtelingen tijdelijk in leegstaande scholen, kantoorgebouwen en sporthallen werden opgevangen.

Video: Asielprocedure in Nederland​

In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland
In 60 seconden: Asielprocedure in Nederland

Animatie: In60seconds

Verschillen

Het COA vergoedt de gemeenten 100 euro per asielzoeker per dag, maar ruim de helft van de gemeenten is boven dat bedrag uitgekomen. Zo maakte Zoetermeer maar liefst 491,11 euro aan kosten. De gemeente Landsmeer hield geld over met gemiddeld 44,98 euro.

Uit interne informatie van het COA blijkt dat het orgaan de claims van een kleine groep gemeenten niet toewijst vanwege de precedentwerking die hier van uitgaat. Andere gemeenten zouden in dat geval ook geld terugclaimen, vreest het COA.

Gemeenten die ver boven de 100 euro zijn uitgekomen, zouden in veel gevallen hebben gerekend op een hogere bezettingsgraad van de crisisnoodopvang. Daardoor zijn bijvoorbeeld te veel bedden besteld die niet gebruikt zijn.

Kosten crisisnoodopvang

Rondje bus

De vluchtelingencrisis was vorig jaar volgens het COA zo ernstig, dat zelfs informele vormen van crisisnoodopvang zijn geregeld.

Zo werden groepen van vijftig tot zestig aszielzoekers in een bus rond het IJsselmeer gereden totdat een opvanglocatie beschikbaar was. "Dat is beter dan ze buiten te laten wachten", bevestigt een COA-medewerker aan Reporter Radio.