De Koninklijke Marechaussee voert met enige regelmaat grenscontroles uit die niet vallen binnen de bevoegdheid van het korps.

Naast de personencontroles bij de grens voert de marechaussee ook controles uit die onder de bevoegdheid van de Nationale Politie behoren, meldt Trouw op basis van onderzoek van hoogleraar Maartje van der Woude van de Universiteit van Leiden. Van der Woude liep voor het onderzoek mee met medewerkers van de marechaussee. 

Van der Woude constateerde onder meer dat personenauto's door het korps worden gecontroleerd op drugs terwijl dat niet tot het takenpakket van de dienst behoort. 

Het aanhouden van criminelen zonder daarvoor bevoegdheid te hebben, is volgens Van der Woude onwenselijk. De oorspronkelijke taak van de marechaussee is om de illegale migratie tegen te gaan. De hoogleraar wijst erop dat "een dergelijke koppeling ook bijdraagt aan de onheuse beeldvorming dat migratie en criminaliteit altijd samengaan."

Kenteken

Uit het onderzoek blijkt dat bij controles van voertuigen door de marechaussee vooral wordt gelet op kentekens. Roemeense, Bulgaarse en andere Oost-Europese kentekens zijn verdacht, terwijl Poolse kentekens minder aandacht krijgen. Poolse voertuigen blijken vooral arbeiders te vervoeren. 

Verder blijkt ook huidskleur een belangrijke rol te spelen bij de uitgevoerde controles. Op basis van de huidskleur wordt de nationaliteit van een inzittende geschat en uit de gesprekken die Van der Woude met medewerkers van de marechaussee had, blijkt dat zij bij elke nationaliteit bepaalde verwachtingen hebben. Bij Albanezen werd vaak gedacht aan zware criminaliteit, bij Noord-Afrikanen vooral aan drugs en drugsrunners.

De marechaussee die heeft meegewerkt aan het onderzoek, zegt dat het op verschillende manieren aan de slag gaat met de resultaten. Wel geeft de marechaussee aan dat het bij mobiel toezicht bij een redelijk vermoeden van iets strafbaars verder onderzoek mag doen.