Medewerkers van het Nederlands Forensisch Intituut (NFI) maken zich zorgen over de kwaliteit van de onderzoeken. Organisatorische problemen zouden ertoe kunnen leiden dat verdachten vrijuit gaan.

Dat meldt de Volkskrant zaterdag, op basis van gesprekken met twaalf medewerkers. Enkele medewerkers zeggen dat het wachten is op de eerste verdachten die vrijuit gaan omdat het organisatorisch een "puinhoop" is bij het NFI.

Zo zouden onderzoeken niet op tijd worden afgerond, levertijden stijgen en robots programmeerfouten hebben. Door die programmeerfouten is waarschijnlijk bewijsmateriaal voor strafzaken verloren gegaan, zegt Marnix Hoitink, voorzitter van de ondernemersraad. De directie ontkent dat.

Uit een intern document blijkt dat het NFI niet de beoogde productienorm van 95 procent haalt. Van alle onderzoeken is 84 procent op tijd afgerond. Op de afdeling Humane Biologische Sporen zou de helft van de onderzoeken de deadline niet halen.

Volgens de medewerkers verloopt de reorganisatie zonder visie. Kleine onderzoeksgebieden zouden in het geheel worden opgeheven, waardoor onderzoeken worden overgenomen door andere afdelingen of worden uitbesteed. Dat gaat mogelijk ten koste van de kwaliteit.

Directeur

De medewerkers vinden het zorgelijk dat NFI-directeur Reinout Woittiez het personeel niet betrekt bij bezuinigingen en belangrijke beslissingen. 

NFI-directeur Reinout Woittiez herkent zich niet in het beeld dat wordt geschetst, laat hij weten aan de Volkskrant. Volgens hem kent het instituut wel een lastige periode vanwege de opgelegde bezuinigingen. Woittiez sluit uit dat er door werkdruk, onvrede en de reorganisatie fouten kunnen worden gemaakt.

In oktober heeft de ondernemersraad van het NFI het vertrouwen in de directeur opgezegd.