De directieleden van Chemie-Pack zijn in hoger beroep wederom veroordeeld tot taakstraffen en voorwaardelijke gevangenisstraffen. 

Het hof verwijt de leiding van Chemie-Pack nalatigheid en oordeelde dat de drie leidinggevenden onvoorzichtig en onachtzaam hebben gehandeld. Ze zijn echter niet schuldig aan opzettelijke brandstichting, melden journalisten op Twitter, die aanwezig zijn in het gerechtshof in Den Bosch.

"De opslag van stoffen op het buitenterrein heeft de omvang en ernst van de brand ernstig vergroot", aldus het hof. Het hof oordeelde dat Chemie-Pack een geldboete van 730.000 euro moet betalen. 

Het hof legde directeur Gerard Spiering en de veiligheidscoördinator van het bedrijf voorwaardelijke gevangenisstraffen op van zes maanden. Ook zijn zij veroordeeld tot een taakstraf van 216 uur en krijgen zij een beroepsverbod van twee jaar. De productieleider kreeg vier maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf van 162 uur opgelegd. 

Het grote verschil met het vonnis van de rechtbank in 2012 is dat de drie leidinggevenden niet verantwoordelijk worden gehouden voor het ontstaan van de brand. Ze wisten dat er problemen waren met bevroren pompen en deden daar niets aan, maar ze waren volgens het hof niet op de hoogte van het feit dat open vuur werd gebruikt om die te ontdooien.

Archiefbeelden brand bij Chemiepack:

Chemische brand Chemie-Pack na uren bedwongen
Chemische brand Chemie-Pack na uren bedwongen

Hoger beroep

Het OM had in hoger beroep respectievelijk vier, drie en twee jaar cel geëist tegen Spiering, de veiligheidscoördinator en de productieleider van het bedrijf, in de zaak rond de grote brand bij het bedrijf in 2011. Ook moest Chemie-Pack wat het OM betreft een boete van 1 miljoen euro betalen. 

In 2012 stelde de rechtbank dat er geen bewijs is voor opzettelijke brandstichting door de verdachten, omdat er geen slachtoffers zijn gevallen en omdat de overheid onvoldoende toezicht heeft gehouden.

De drie leidinggevenden van het bedrijf werden door de rechtbank wel verantwoordelijk gehouden voor de brand. De rechtbank verklaarde de verdachten schuldig en veroordeelde ze tot voorwaardelijke gevangenisstraffen van zes maanden en een beroepsverbod van twee jaar. 

Ook kregen Spiering en de veiligheidscoördinator een taakstraf van 240 uur opgelegd. De veroordeelde productieleider kreeg een taakstraf van 180 uur opgelegd.

Zowel het OM als de verdachten waren het niet eens met de uitspraak en gingen in hoger beroep.

Opzettelijk

Chemie-Pack zou volgens het OM opzettelijk een brandgevaarlijke situatie hebben gecreëerd, wat wordt gezien als opzettelijke brandstichting. Er zou een te grote hoeveelheid brandbare stoffen worden opgeslagen en verwerkt en de veiligheidscultuur was onder de maat. Daarnaast speelde het feit dat de leidinggevenden nauwelijks meewerkten aan het onderzoek naar de brand een rol in de eis van het OM.

Het Openbaar Ministerie wil eerst de uitspraak van het hof bestuderen en reageert dan pas inhoudelijk op het vonnis, liet een woordvoerder weten.

Ronald Drenth, de advocaat van de directeur van Chemie-Pack noemt het vonnis ''goed nieuws''. Zijn cliënt is ontzettend opgelucht. Wel heeft de directeur grote moeite met de in zijn ogen zware straffen voor de overige leidinggevenden, zegt Drenth.

Vervuiling

Chemie-Pack werd in januari 2011 getroffen door een enorme brand op het terrein waar honderden containers met chemicaliën stonden. De brand ontstond doordat een medewerker een bevroren pomp met een gasbrander probeerde te ontdooien. 

Door de brand en de bestrijding ervan raakten de bodem en sloten op het industrieterrein in Moerdijk ernstig vervuild. De schade is beraamd op 70 miljoen euro en de gevolgen voor het milieu door de vervuiling waren groot. Veel mensen hebben melding gemaakt van gezondheidsklachten.

Chemie-Pack ging na de brand failliet. Het bedrijf schikte met de overheid voor 4,2 miljoen, die daarmee afzag van verdere schadeclaims.

Het is de bedoeling dat de grond in Moerdijk weer gebruikt kan gaan worden als industrieterrein. In juli 2016 start de daadwerkelijke sanering en kan het perceel ook weer in gebruik genomen worden. De sanering van de ondergrond zal vervolgens nog enkele jaren duren.