De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen kreeg in 2015 bijna 2.000 meer klachten binnen dan in 2014. 

De ombudsman kreeg in totaal 38.147 klachten binnen vorig jaar. Uit zijn jaarverslag over 2015 concludeert Van Zutphen dat de overheid te weinig rekening houdt met mensen die niet zelfredzaam zijn om hun problemen op te lossen. 

"Iedereen moet voor de overheid in een standaardhokje passen'', aldus Van Zutphen.

Veel klachten gingen over het verdwijnen van de blauwe belastingenvelop, en kwamen van mensen die niet meekunnen of -willen met de digitalisering van de Belastingdienst.

Wetgeving, beleidswijzigingen en veranderingen in de uitvoering kunnen onbedoeld grote consequenties hebben voor burgers, aldus de ombudsman.