De Katholieke Kerk gaat onderzoek laten doen naar alle in het geheim afgehandelde gevallen van seksueel misbruik. Een derde van alle misbruikzaken in Nederland is achter gesloten deuren geregeld.

Dit is opmerkelijk, omdat de commissie Deetman die onderzoek deed naar het misbruik juist volledige openheid bepleitte.

NRC meldt dat het meldpunt voor kerkelijk misbruik inzage krijgen in de documenten over deze in stilte geschikte zaken. De klachtencommissie van het meldpunt had hierop aangedrongen.

In de dossiers die achter gesloten deuren zijn geschikt kan namelijk informatie staan die slachtoffers van andere zaken, die nog worden onderzocht, kan helpen. Er zijn momenteel 250 zaken in onderzoek die authentiek lijken te zijn, maar waarvoor geen bewijs kan worden gevonden.

Geheime deal

Tot 1 januari zijn er 703 misbruikzaken binnen de katholieke kerk afgehandeld. Het gaat om een schadevergoeding van in totaal 21,3 miljoen euro.

Slachtoffers die akkoord gingen met een 'geheime' deal moesten een contract tekenen voor geheimhouding. Bovendien mogen de slachtoffers zich in het openbaar niet meer negatief uitlaten over het misbruik in de Katholieke Kerk en over de daders.