Bijna 11 procent van de jongeren op het voorgezet onderwijs is de afgelopen drie maanden gepest. Dat betekent dat in elke klas van 27 leerlingen er gemiddeld drie worden gepest. 

Dat blijkt dinsdag uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, een onderzoek onder 100.000 jongeren naar leefstijl en gezondheid door alle 25 GGD'en in Nederland en het RIVM.

Onder pesten verstaat het RIVM schelden, roddelen, vervelende berichtjes sturen, iets afpakken, spugen of iemand buitensluiten. Ruim 5 procent van de jongeren stelt dat zij in de afgelopen drie maanden ook slachtoffer geweest zijn van cyberpesten.

Uit het onderzoek blijkt verder dat jongens twee keer zo vaak pesten als meisjes, terwijl jongens en meisjes even vaak slachtoffer zijn van pesten op school. Meisjes zijn wel vaker slachtoffer van cyberpesten dan jongens. 

Daarnaast worden jongere leerlingen meer gepest, oudere leerlingen pesten vaker zelf. Vmbo-leerlingen zijn vaker slachtoffer als ook dader van pesten op school of via internet dan leerlingen op havo of vwo.

De mate waarin jongeren gepest worden blijkt vooral samen te hangen met hoe weerbaar ze zijn, of ze emotionele problemen hebben en of ze zich gezond voelen, aldus de onderzoekers. Weerbare jongeren worden ruim drie keer minder gepest dan jongeren die niet weerbaar zijn.