Geert ten Dam wordt de nieuwe voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Karen Maex is benoemd tot rector magnificus van de UvA en lid van het college van bestuur.

Volgens de website van de UvA zijn Ten Dam en Maex na unanieme voordracht door de benoemingsadviescommissie benoemd door de raden van toezicht.

''Zij hebben beiden een lange ervaring in het onderwijs en onderzoek en zullen bijdragen aan een verdere versterking van de UvA en de HvA.''

Ten Dam is nu hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA en volgt Louise Gunning op. Zij diende vorig jaar haar ontslag in na protesten van studenten en docenten. Maex is nu decaan van de bètafaculteiten van UvA en VU.