Ex-verdachten krijgen vaker een schadevergoeding toegekend door rechters. 

Vorig jaar kregen bijna 17.600 personen een financiële vergoeding vanwege onterechte hechtenis of onterecht gemaakte kosten. Dat is bijna vier keer zo veel als in 2004, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Rechters kregen tussen 2004 en 2015 ook vaker verzoeken ingediend, namelijk 5.300 naar 18.700. Het percentage toegekende verzoeken steeg ook van 86 naar 94 procent. Daarentegen is de gemiddelde schadevergoeding sinds 2007 flink gedaald van 3.480 naar 1.584 euro.

In totaal werd vorig jaar bijna 28 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd. Van dit bedrag is zo'n 63 procent bestemd voor vergoedingen van onterecht gemaakte kosten. Het overige deel is een vergoeding voor onterechte hechtenis.

Schadevergoedingen

Bron: CBS© NU.nl/Jerry Vermanen

Gratieverzoeken

Het CBS maakte maandag ook bekend dat veroordeelden vorig jaar 1.163 gratieverzoeken hebben ingediend. Dat zijn er ruim 260 minder dan in 2014. In 2005 werden nog 3.890 verzoeken ingediend.

Een veroordeelde kan een gratieverzoek indienen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van één of meerdere straffen. Dit kan een gevangenisstraf zijn, maar ook een taakstraf of geldboete.

Beoordeling

Van de bijna 1.200 ingediende verzoeken werden 745 stuks door een rechter beoordeeld. Niet alle verzoeken worden door een rechter behandeld, omdat het verzoek is ingetrokken, de indiener is overleden of omdat niet aan de gestelde eisen is voldaan.

Ruim zes op de tien verzoeken wordt afgewezen, en bijna 28 procent wordt omgezet in een onvoorwaardelijke gratieverlening. In minder dan tien procent van de verzoeken worden extra voorwaarden aan een gratieverlening gesteld, zoals het betalen van een schadevergoeding of een boete.