Het ministerie van Veiligheid en Justitie vreest dat er al voor juli een tekort ontstaat van duizenden opvangplekken voor asielzoekers. 

Dat bevestigt een woordvoerder aan NU.nl naar aanleiding van berichtgeving van NRC en Reporter Radio.

Het ministerie roept gemeenten dan ook op om haast te maken met de uitvoering van de afspraken uit het vorig jaar gesloten bestuursakkoord tussen Rijk, gemeenten en provincies. 

"Het gaat er nu om optijd van goede bedoelingen en plannen naar opgemaakte bedden te gaan. Dat moet nu gebeuren, anders komen we in de knel", aldus een woordvoerder tegen de krant.

Deze of volgende week zal verantwoordelijk staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Justitie) de gemeenten formeel oproepen om nu echt werk te maken van het realiseren van de opvang.

Video: Asielprocedure in Nederland

Animatie door In60seconds

Doorstromen

Veel vluchtelingen verblijven langer in opvanglocaties, doordat gemeenten ze niet snel genoeg laten doorstromen naar normale huisvesting. Dit tekort ontstaat ook al als dit jaar minder vluchtelingen dan verwacht Nederland bereiken. 

Het ministerie en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben afgelopen week met provincies en gemeenten overlegd om oplossingen te zoeken.

Het inrichten van nieuwe opvangplekken duurt gemiddeld een half jaar, waardoor een tekort bijna onvermijdelijk wordt. Mogelijk zal het Rijk eind deze zomer zelfs weer crisisopvang moeten zoeken. 

Nederland kreeg in de zomer van vorig jaar te maken met duizenden asielzoekers die noodgedwongen moesten worden opgevangen in sporthallen en tentenkampen. In 2015 nam Nederland in totaal 59.000 vluchtelingen op.

Zorgelijk

PvdA-Kamerlid Attje Kuiken maant naast gemeenten ook het Rijk op om werk te maken van de opvang. "Dit is zorgelijk. We moeten voorkomen dat kinderen straks weer van crisisopvang naar crisisopvang worden gesleept", stelt ze. 

"Om vluchtelingen netjes te kunnen blijven opvangen is het echt nodig dat meer gemeenten opvang gaan bieden, zoals afgesproken. Het Rijk kan daarbij helpen door meer huizen te bouwen en juridische belemmeringen weg te nemen. We moeten nu gezamenlijk de schouders eronder zetten."