Farmaceutisch bedrijf Mylan is door de overheid op de vingers getikt omdat de firma onvoldoende doet om te voorkomen dat een van haar middelen gebruikt wordt bij het uitvoeren van de doodstraf in de Verenigde Staten. 

Het Amerikaanse bedrijf is om fiscale redenen in Nederland gevestigd en moet daardoor voldoen aan Nederlandse mensenrechtenbepalingen.

Mylan fabriceert onder meer het spierverslappende middel rocuronium bromide dat ook door het Amerikaanse gevangeniswezen is gebruikt bij executies. Na aandringen van advocaat Bart Stapert heeft het bedrijf in gesprek met het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen toegezegd er beter voor te zorgen dat het middel niet meer bij terechtstellingen wordt gebruikt.

Contractueel zal ook bij de tussenhandel worden afgedwongen dat het middel niet wordt doorgeleverd aan de Amerikaanse overheid, belooft het bedrijf.

De Nederlandse overheid blijft de zaak in de gaten houden en raadt aan komend jaar de kwestie opnieuw te evalueren.