Oud-medewerkers van de Lycrafabriek van DuPont in Dordrecht hebben ernstige zwangerschapsproblemen gekregen. De vrouwen kregen opvallend veel miskramen, baarmoederhalskanker en doodgeboren kinderen, blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

De 35 ondervraagde vrouwen werkten met giftige stoffen zonder goede bescherming. Van de 35 vrouwen hebben 33 zwangerschapsproblemen of vruchtbaarheidsproblemen.

Volgens dr. Atie Verschoor, chemicus van Ecemed in het Rijnstate Ziekenhuis in Velp en VU-hoogleraar Toxicologie prof. dr. Jacob de Boer, zou de stof Dimethylacetamide (DMAC) de veroorzaker van de problemen zijn. DMAC is nodig voor de productie van het Lycragaren, dat gemaakt werd in de fabriek.

Het European Chemicals Agency (ECHA) heeft DMAC geclassificeerd als zeer zorgwekkende stof. Deze stof zou zeer schadelijk zijn voor het ongeboren kind en de voortplantingsorganen.

DuPont zegt in een reactie nooit op de hoogte te zijn gebracht van gezondheidsklachten bij oud-medewerkers.

PFOA

DuPont kwam eerder al slecht in het nieuws toen bekend werd dat mensen die in de buurt van de fabriek woonden jarenlang via de lucht blootgesteld waren aan de stof perfluoroctaanzuur (PFOA). Die waarden waren hoger dan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toestond.

Het RIVM keek naar verspreiding van de stof in de periode van 1970 tot 2012. De organisatie is bezig met aanvullend onderzoek. 

PFOA is tot 2012 gebruikt voor de productie van teflon. In 2013 is de stof in Europa op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen geplaatst, omdat de stof moeilijk afbreekbaar is, schadelijk is voor de voortplanting en mogelijk kankerverwekkend is.