Bij de Onderwijsinspectie komen steeds meer meldingen binnen van seksueel misbruik op scholen. In het schooljaar 2014/2015 kwamen 112 meldingen binnen. Een jaar eerder waren dat er nog 86. De Tweede Kamer reageert geschokt.

Dat heeft de inspectie woensdag gemeld. De meldingen kwamen vooral van middelbare scholen.

In ruim de helft van de gevallen is sprake van een ernstig zedendelict: ontucht, aanranding of verkrachting. Een op de drie klachten gaat over een docent of iemand anders die taken in de school vervult.

De Onderwijsinpectie roept scholen op werk te maken van gedragscodes voor leraren, niet-onderwijzend personeel en leerlingen. Ook moeten ze goede seksuele voorlichting geven, leerlingen weerbaar maken en zorgen dat er geen onveilige situaties kunnen ontstaan.

Vertrouwensinspecteurs

Vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie kregen in het afgelopen schooljaar in totaal tweeduizend meldingen van scholieren, leraren en ouders. In het voorgaande jaar waren dat er nog 2182.

Iets meer dan de helft van de meldingen (1098) valt in de categorie psychisch geweld. Hierbij gaat het vooral om (cyber)pesten op basisscholen. In het voorgaande schooljaar kreeg de inspectie 76 meer meldingen op dit terrein.

Ook in de categorie fysiek geweld (in totaal 426) is sprake van een daling. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om vechtpartijen tussen kinderen op het schoolplein of in de les, maar ook om schoppen, slaan, bijten en duwen.

Opvallend is verder dat het aantal meldingen over discriminatie omhoog ging. ''Ook ging het aantal meldingen over radicalisering iets omhoog en kwamen voor het eerst meldingen binnen over leerlingen/studenten die mogelijk naar Syrië willen vertrekken'', aldus de inspectie.

Seksueel misbruik

Onacceptabel

PvdA-Kamerlid Loes Ypma roept staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) op tot actie. "Ik schrik echt van deze cijfers. Als ouder moet je er vanuit kunnen gaan dat je kind veilig is op school. Leraren hebben een vertrouwenspositie, en daar on- of offline misbruik van maken is onacceptabel", stelt ze.  

"Daarnaast moet aandacht voor seksualiteit, op school maar ook online, blijvend aandacht krijgen op school om kinderen weerbaar te maken."

Karin Straus (VVD) is het daarmee eens. "Dit bericht vind ik schokkend. Scholen moeten werk maken van veiligheid. Tegen onderwijspersoneel dat misbruik maakt van kinderen moet altijd keihard worden opgetreden."

VOG

Paul van Meenen (D66): "Vanuit mijn eigen ervaring als rector en bestuurder zeg ik: ontslag op staande voet en aangifte doen. Zulke mensen mogen niet meer opnieuw aan het werk in het onderwijs."

De D66'er wil daarnaast dat de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) om de zoveel tijd wordt vernieuwd.

SP-Kamerlid Tjitske Siderius vindt dat het onderwijs "steeds onpersoonlijker" wordt georganiseerd. Onder andere door grotere klassen.

"Dit maakt de sociale afstand tot de docent en de leerlingen onderling groter en geeft eerder een voedingsbodem voor seksuele intimidatie en seksueel geweld."

De PVV wil weten wat de scholen doen met de meldingen. "Wat gebeurt er na het misbruik? Dat is de vraag die nu gesteld moet worden: hoe gaan scholen om met zedendelicten? Wordt het streng aangepakt of wordt er eindeloos gepolderd?", vraagt PVV-Kamerlid Harm Beertema zich af.

"Komt het tot een veroordeling en vervolgens tot het onthouden van een VOG die nodig is voor een volgende baan?"

Syrië

De Onderwijsinspectie concludeert dat vertrouwensinspecteurs minder meldingen krijgen, maar wel urgentere. Zo komen er voor het eerst meldingen binnen over leerlingen/studenten die mogelijk naar Syrië willen vertrekken.