De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) moeten beter en professioneler samenwerken. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld eenduidig rapporteren en consequent zijn in de registratie van resultaten.

Dat staat in het donderdag gepubliceerde rapport Eindverantwoording van de hulpgelden 2010-2014 voor Haïti van de Algemene Rekenkamer.

Dit is het vijfde en tevens laatste rapport over de besteding en de verantwoording van het geld dat is opgehaald in de inzamelingsactie voor het in januari 2010 door een aardbeving zwaar getroffen Haïti. Er werd toen 112 miljoen euro opgehaald.

"De SHO heeft de afgelopen vijf jaar belangrijke resultaten geboekt in Haïti. Er zijn scholen en huizen gebouwd, ondernemers hebben startkapitaal gekregen en mensen zijn getraind in rampenparaatheid en voorgelicht over cholera", schrijft de Rekenkamer. "We vinden echter dat de efficiëntie van de uitvoering nog geoptimaliseerd kan worden."

Vergelijking

Het probleem zit volgens de instantie in het feit dat de resultaten die de verschillende hulporganisaties in Haïti hebben bereikt, moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. De vijftien betrokken organisaties rapporteren namelijk elk op hun eigen manier.

De ene organisatie geeft bijvoorbeeld aan hoeveel klaslokalen er zijn gebouwd, terwijl anderen alleen melden hoeveel leerlingen gebruik maken van nieuwe klaslokalen. Hierdoor is een vergelijking niet mogelijk.

De organisaties hebben wel geleerd van de kritiek van de Rekenkamer in de vorige rapportages: "De eindrapportage van de hulpactie in Haïti van juni 2015 toont dat de SHO de verantwoording van jaar tot jaar heeft verbeterd qua volledigheid en transparantie."