Een 55-jarige varkensboer uit Moergestel is omgekomen nadat hij bevangen raakte door de giftige mestgassen in zijn stal.

Het ongeluk gebeurde vrijdag, maar werd volgens Omroep Brabant zondag pas naar buiten gebracht.

De man stierf volgens de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) in de zogenoemde 'voerkeuken'. Door een kapotte leiding lekte er mest in de keuken. Hierbij kwam blauwzuurgas vrij die de man inademde.

Blauwzuurgas geldt volgens experts als het gevaarlijkste gas dat vrij kan komen uit mest. Ongelukken met mestgassen komen vaker voor; een vergiftiging moet binnen tien minuten worden behandeld. Het gas wordt in de put gevormd vanuit cyaniden die van nature in planten voorkomen.