Een derde van de misbruikzaken in de Katholieke Kerk is achter gesloten deuren afgehandeld. Dit is opmerkelijk, omdat de commissie Deetman juist volledige openheid bepleitte.

Zo blijft onder meer geheim hoeveel geld aan de slachtoffers is uitgekeerd. Het gaat om 342 van de 1045 zaken, stelt de NRC op basis van interne documenten over de zaak die de krant in bezit heeft.

De afhandeling van deze 342 zaken vond plaats buiten de officiële klachtprocedure om. Dit gaat in tegen het nadrukkelijke advies van de commissie Deetman, die de misbruikzaak onderzocht.

Deetman wilde dat "openbaarheid de hoeksteen" zou zijn van de afhandeling van alle klachten. Om die reden werd een klachten- en compensatieprocedure in het leven geroepen via de Stichting Beheer & Toezicht.

Contract tekenen

Op de website van deze stichting staan alle geanonimiseerde gegevens over de regelingen. Tot 1 januari zijn er 703 zaken via de stichting afgehandeld. Het gaat om een schadevergoeding van in totaal 21,3 miljoen euro. Volgens NRC werd voor de in het geheim afgehandelde zaken 10,6 miljoen euro betaald.

Slachtoffers die akkoord gingen met een 'geheime’ deal moesten een contract tekenen voor geheimhouding. Bovendien mogen de slachtoffers zich in het openbaar niet meer negatief uitlaten over het misbruik in de Katholieke Kerk en over de daders.