Het geloof speelt een steeds kleinere rol in Nederland. Nog maar veertien procent van de Nederlanders gelooft in een God.

Ongeveer 82 procent van de Nederlanders komt daarnaast nooit of bijna nooit in de kerk, zo concludeert het televisieprogramma KRO Kruispunt op basis van eigen onderzoek. 

Ruim 68 procent van de Nederlanders geeft aan buitenkerkelijk te zijn, 25 procent is christelijk, 5 procent is moslim en 2 procent hangt een niet-christelijke godsdienst aan.

Een opmerkelijke conclusie uit het onderzoek is dat de eerder voorspelde opmars van spiritualiteit uitblijft. Veertig procent van de Nederlanders noemde zich in het verleden spiritueel, nu is dat nog maar 31 procent.

Ook het aantal mensen dat in ‘iets’ gelooft is gedaald en bijna een kwart van de ondervraagden noemt zichzelf atheïst.

Geen bepalende rol meer

Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt bovendien dat religie geen bepalende rol meer moet hebben op meerdere vlakken in de samenleving. Zo moet de politiek vrij zijn van geloof, maar men staat ook negatief tegenover de invloed van geloof op bijvoorbeeld onderwijs. 

Binnen de kerk neemt het geloof ook af, met name bij katholieken. Nog maar 13 procent van de katholieken gelooft in de hemel en minder dan de helft gelooft dat Jezus de zoon van God is. Binnen de protestantse kerken is daar minder sprake van.