Het aantal gevallen van tuberculose neemt toe. De longziekte is vorig jaar 867 keer vastgesteld in Nederland. Dat is 53 keer meer dan in 2014, een toename van 6 procent, die zou komen door de toename van asielzoekers.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komen er veel asielzoekers binnen uit landen waar tbc veel voorkomt. In de afgelopen jaren hiervoor was het aantal gevallen juist aanzienlijk gedaald.

 ''Tuberculose is heel beperkt onder Nederlanders. Dat neemt af en zal de komende jaren blijven afnemen. We zijn altijd afhankelijk van het aantal asielzoekers en de landen waar ze vandaan komen'', zegt arts Kitty van Weezenbeek, algemeen directeur van KNCV Tuberculosefonds.

De meeste tbc-patiënten komen uit landen als Eritrea, Somalië en Marokko. In Syrië is tuberculose geen groot probleem.

Geen bedreiging

Van Weezenbeek en het RIVM benadrukken dat de asielzoekers goed worden gecontroleerd en behandeld en dat ze geen bedreiging vormen voor de volksgezondheid. In de meeste gevallen wordt de tbc ontdekt voordat die besmettelijk is. Het RIVM gaat de komende jaren meer doen om tuberculose op te sporen en te bestrijden.

Artsen maken zich vooral zorgen over zogeheten multiresistente tbc (MDR-tbc). Daartegen werken de gebruikelijke medicijnen niet goed. Die variant is daardoor moeilijker te behandelen. MDR-tbc is vorig jaar tien keer vastgesteld. Dat is meer dan in 2014, toen er zes van zulke gevallen waren, maar minder dan de zeventien gevallen uit 2013.

'Schande'

Wereldwijd lopen 9 miljoen mensen per jaar tuberculose op. Van hen sterven er 1,5 miljoen. Van Weezenbeek: ''Vierduizend doden per dag. Er sterven meer mensen aan tbc dan aan hiv en ebola. Het is een schande dat een ziekte die zo goed te behandelen is zo veel mensenlevens kost.''

Tuberculose is een infectieziekte die kan leiden tot ernstige schade aan de longen en andere organen.