In navolging van zijn broer Bram is nu ook David Moszkowicz definitief geschrapt als advocaat. Hij mag zijn beroep niet meer uitoefenen, heeft het Hof van Discipline maandag besloten.

Er is sprake van een patroon van onprofessioneel handelen van de advocaat die sinds 2007 zeven keer een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke schorsing kreeg opgelegd. Dit kan maar tot één conclusie leiden, benadrukt het Hof van Discipline: ''David Moszkowicz is onwaardig het beroep van advocaat nog langer uit te oefenen.''

Daarom heeft het hof de eerdere beslissing van de Raad van Discipline om David Moszkowicz uit zijn ambt te zetten, nu bekrachtigd. Het hof heeft ook kritiek op de manier waarop Moszkowicz zijn handelswijze tijdens het onderzoek heeft willen verhullen met ''ongeloofwaardige verklaringen''.

De laatste tuchtzaak begon in september 2013 toen David Moszkowicz een zaak aannam waarbij hij de belangen van de nabestaanden van een slachtoffer van een misdrijf moest behartigen. Hij stond echter ook de verdachte van hetzelfde misdrijf bij in zijn strafzaak.

De advocaat heeft steeds volgehouden dat hij pas enkele dagen voor de zitting ontdekte dat hij de nabestaanden niet als advocaat kon bijstaan. Volgens de nabestaanden had de belangenverstrengeling al direct bij het intakegesprek aan het licht moeten komen. Maanden voor de zitting had een medewerker van het Openbaar Ministerie hem hierop ook al gewezen. De nabestaanden dienden daarop de klacht in.