Verkeerslichten staan tegenwoordig ongeveer een halve seconde langer op oranje. Dat zorgt ervoor dat er minder ongelukken of bijna-ongelukken gebeuren door mensen die door rood rijden. 

Dat blijkt uit onderzoek van Goudappel Coffens. De aanbevelingen zijn opgenomen in het handboek Verkeerslichtenregelingen. De aanbevolen tijden verschillen per weggebruiker, situatie en handeling.

Zo staat het verkeerslicht 2 seconden op oranje voor fietsers die rechtdoorrijden. Voor gemotoriseerd verkeer en trams die op een 80-kilometerweg rechtdoor willen is dat 5 seconden. Voor afslaand verkeer zijn kortere tijden.

Door de geeltijd aan te passen zal het aantal roodrijders volgens de onderzoekers tot 50 procent afnemen. Het gaat daarbij vooral om mensen die bewust door rood rijden, als ze ver van tevoren het licht al zagen veranderen.

Twijfel

De onderzoekers hielden rekening met zowel de mogelijkheden van weggebruikers om te stoppen en de wil van mensen om te stoppen.

Weggebruikers kunnen moeite hebben met verkeerslichten die te kort of te lang op oranje blijven staan. Veel mensen gaan dan twijfelen of ze moeten doorrijden of beter kunnen stoppen.

Voor het onderzoek zijn vijftien experts geïnterviewd.