De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een "thematisch onderzoek" gestart naar de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol. 

Dat bevestigt de Onderzoeksraad. 

Aanleiding voor het onderzoek is een aantal incidenten op de luchthaven in de afgelopen jaren. Het gaat bijvoorbeeld om het opstijgen van vliegtuigen vanaf een niet vrijgegeven baan, het oversteken of rijden op een baan die in gebruik is voor luchtverkeer, en technische problemen. 

Volgens een woordvoerder zijn dit "ernstige incidenten". "Als het misgaat, gaat het ook goed mis." De Raad heeft geen concreet incident op het oog dat aanleiding vormt voor het onderzoek.

"De Raad wil nu achterhalen of aan deze incidenten meer structurele oorzaken ten grondslag liggen, zoals het ontwerp, de ligging en het gebruik van de luchthaven." 

Verbeteren

De Raad wil naar eigen zeggen bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid van Schiphol, ook vanwege de verwachte groei van het aantal vluchten in de komende decennia. 

Naar verwachting wordt het onderzoeksrapport begin volgend jaar gepubliceerd.

Incident

Op Schiphol is afgelopen zondag nog een incident gebeurd. Een vliegtuig probeerde te landen, net op het moment dat een ander vliegtuig de baan overstak. Het landende toestel maakte een doorstart en kon later alsnog veilig aankomen.

Het besluit tot het onderzoek was al genomen toen het incident gebeurde, maar het illustreert de problemen, zegt de OVV.

Het overstekende toestel werd zondagmiddag versleept van een onderhoudsplatform naar een andere plek op het vliegveld. Daarbij kruiste het vliegtuig de Aalsmeerbaan, die in gebruik was. De vluchtleiding waarschuwde het naderende vliegtuig, dat de landing afbrak.

''Dat had niet mogen gebeuren. Zoiets heeft in potentie grote gevolgen'', aldus de Onderzoeksraad. De Luchtverkeersleiding onderzoekt het voorval en heeft het doorgegeven aan de Onderzoeksraad.

Prioriteit

Schiphol vindt het een goede zaak dat de veiligheid van het vliegverkeer op en rond de luchthaven tegen het licht wordt gehouden. ''Veiligheid is een topprioriteit binnen onze sector'', liet het luchthavenbedrijf woensdag weten.

Schiphol belooft het onderzoek te zullen ondersteunen.

Ook Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), die het luchtverkeer op en rond de luchthaven in goede banen moet leiden, zegt het onderzoek toe te juichen. ''Door mogelijk nieuwe inzichten kunnen we samen met de andere betrokken partijen de veiligheid verder verbeteren.''

Sharon Dijksma

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) steunt het onderzoek van de Raad. ''Voor mij staat veiligheid in het handelen voorop'', zegt de bewindsvrouw.

Dijksma benadrukt dat de onderzoeksraad meldt dat er geen sprake is van een acuut veiligheidsprobleem. De staatssecretaris verleent haar volledige medewerking aan het onderzoek.