Het gaslek bij Shell Moerdijk dat leidde tot de uitstoot van tonnen giftig gas, is ongevaarlijk voor omwonenden.

In een rapportage over het incident van GGD Brabant en Zeeland staat dat de kans "verwaarloosbaar klein" is dat omwonenden op lange termijn een extra risico lopen op het krijgen van kanker door het lekken van het gas ethyleenoxide.

Ook hebben de omwonenden de twee maanden dat het gas lekte "geen acute schadelijke effecten" ondervonden.

Shell ontdekte in januari het lek dat sinds 21 november vorig jaar 25 ton van het giftig gas heeft gelekt in de atmosfeer. Het lek bleek een gevolg van onjuist menselijk handelen; een afsluiter was open blijven staan. 

Verontwaardiging

GGD schrijft ook nog dat er "veel verontwaardiging en onrust bij omwonenden veroorzaakt" is door het lek. Toch zijn de effecten op de gezondheid van de omwonenden en medewerkers beperkt. De vrijgekomen hoeveelheden zijn namelijk ver beneden de toelaatbare normen gebleven.

Met het gas worden medische apparaten schoongemaakt.