De problemen die de gemeente Amsterdam de afgelopen jaren heeft gehad op het gebied van financiën, zijn veroorzaakt door onvoldoende inzicht, niet genoeg controle en te weinig betrokkenheid.

Dat zijn de belangrijkste oorzaken die maandag zijn aangewezen door de gemeentelijke enquêtecommissie. De commissie deed bijna veertig openbare verhoren en sprak met vijftig mensen achter de schermen.

Basistaken zoals overboekingen gaan vaak fout, rapportages zijn niet goed en besluiten vallen zonder genoeg informatie. Het is niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, problemen worden niet opgelost en afspraken niet nagekomen, zo concludeert de commissie. "Afspraken binnen de gemeente Amsterdam blijken niet altijd afspraken te zijn", zo valt te lezen in het rapport

Ook de gemeenteraad heeft volgens de commissie onvoldoende toegezien op de financiële situatie van de stad. 

Bekijk een toelichting op het rapport:

Asscher

Lodewijk Asscher, tussen 2006 en 2012 wethouder van financiën in Amsterdam wordt in het rapport van de commissie eveneens niet gespaard. De commissie stelt dat hij destijds wel acties in gang gezet heeft om de situatie rond de financiën van de stad te verbeteren, maar dat hij daarin te weinig stuurde op resultaten en in zijn werk bijvoorbeeld te weinig sprak met de directie en de dienst belastingen.

Ook vindt de commissie dat de huidige minister van Sociale Zaken eind 2008 "te weinig prioriteit" had te voorkomen dat de raad een project stopte dat er juist voor moest zorgen meer grip te krijgen op de financiën van de stad. "Het is goed als de stad zijn bestuurlijke processen kan optimaliseren", laat Asscher weten in een reactie op het rapport. 

Fouten

In 2013 ging Amsterdam onder andere de fout in met betalingen. Ruim 9.000 minima kregen duizenden euro's meer op hun rekening gestort dan de bedoeling was. Er werd 188 miljoen euro uitgekeerd, in plaats van 1,88 miljoen. Uiteindelijk wist de gemeente bijna het gehele bedrag terug te krijgen, maar dat kostte de stad wel bijna 30.000 euro.

Vorig najaar ging het opnieuw mis. Bedrijven en burgers kregen ten onrechte in totaal 580.000 euro en het ging toen ook mis bij de bepaling van de WOZ-waardes van huizen in Amsterdam. 

Maatregelen

Inmiddels heeft de gemeente enkele maatregelen getroffen om dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Zo is er een grote reorganisatie geweest en de gemeente hanteert voor het eerst één begroting, in plaats van zestien verschillende. Ook is er nu één centrale boekhouding.

De commissie bepleit daarnaast een 'zorgplicht' voor de hele financiële functie die bij de wethouder financiën komt te liggen. De gemeenteraad moet de begroting en jaarrekening daarnaast veel nauwkeuriger gaan behandelen.

De huidige Amsterdamse wethouder financiën Udo Kock was eerder al vooruit gelopen op de bevindingen van de commissie en zei eerder al dat de gemeente 'onvoldoende in control' was. Burgemeester Eberhard van der Laan zei bij het in ontvangst nemen van de conclusies dat die "echt de vinger leggen op dingen waar we van kunnen leren".