Een zeedijk in Groningen wordt op een ouderwetse manier verstevigd met klei. Het waterschap vindt de gebruikelijke materialen steen en asfalt niet in het landschap passen.

Het gaat volgens de Volkskrant om een stuk van twaalf kilometer dijk aan de Eems-Dollard in het noorden van Groningen. Waterschap Hunze en Aa's wil er een brede dijk van maken om de stormachtige golven die zeespiegelstijging met zich meebrengt te breken.

De klei voor de nieuwe dijk wordt lokaal uit de kwelders geschraapt, dat is sinds de jaren zestig niet meer gedaan.

Onderzoekers hopen dat het verwijderen van de klei de vegetatie doet verjongen en meer vogels laat broeden, dat is bij een vergelijkbaar project in Duitsland ook gebeurd. De 'kleirijperij' is een proef en kost 6 miljoen euro.