De jeugdzorg in Nederland was vorig jaar zwaar onder de maat. Dat blijkt uit een jaarrapportage van de Monitor Transitie Jeugd, die meldingen over jeugdzorg verzamelt.

Gemeenten schenden privacy van jongeren, ouders voelen zich vaak niet serieus genomen en de route naar jeugdhulp is “lang, onduidelijk en onaangenaam”, staat volgens het AD in die rapportage. 

Het leeuwendeel van de 472 meldingen in 2015 gaat over het gebrek aan informatie. Een kwart van de meldingen gaat over privacy. Zo worden dossiers zonder toestemming besproken met derden.

Het persoonsgebonden budget (pgb) is volgens de krant ook een bron van irritatie door onjuiste betalingen, traagheid en korting op het pgb zonder duidelijke argumenten.

Beleid verbeteren

De meeste meldingen die de monitor ontving, komen uit de regio’s Utrecht-West, Rijnmond en Eemland.

Jeugdzorg is sinds 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid van gemeenten. Vanaf dat moment zorgt de Monitor Transitie Jeugd dat de knelpunten die er ontstaan, in kaart worden gebracht. De bedoeling is om met die informatie het beleid te verbeteren.

Zorgwekkend

De oppositie reageert gepikeerd op de uitkomsten van de rapportage. "Hopelijk ziet staatssecretaris Martin van Rijn (Zorg, red.) nu wel de urgentie, want de uitkomsten van het rapport zijn echt zorgwekkend", aldus D66-Kamerlid Vera Bergkamp.

"Je ziet dat in te veel gemeenten de organisatie voor ouders en professionals te onduidelijk is en de informatievoorziening onder de maat."

SP-Kamerlid Nine Kooiman: "Na de enorme uitholling en bezuinigingsslag van dit kabinet op zorg is dit het pijnlijke resultaat. Het wordt tijd dat de staatssecretaris zijn eigen veroorzaakte troep opruimt."

Ook de PvdA dringt aan op actie. "Gemeenten zijn net begonnen, maar uit deze zorgelijke signalen blijkt dat de zorg toegankelijker moet", aldus PvdA-Kamerlid Loes Ypma. "Kwetsbare kinderen verdienen zo snel mogelijk de hulp die ze nodig hebben."

Vinger aan de pols

VVD-Kamerlid Brigitte van der Burg wil ook dat de problemen met betrekking tot de informatievoorziening en de privacy worden opgelost, maar stelt ook dat bij elke grote hervorming problemen opduiken.

"Bij grote hervorming is het niet raar dat er dingen fout gaan en dat de vinger aan de pols gehouden moet worden. Wel is het goed dat er gemonitord wordt. Bij de begrotingsbehandeling hebben we al voorstellen gedaan om de situatie te verbeteren", aldus Van der Burg.

Op 31 maart is er een debat in de Tweede Kamer over de jeugdzorg.