Scholieren met dyslexie mogen voorlopig toch gebruik maken van spellingscontrole bij hun eindexamen. Vorige week ontstond ophef toen bleek dat de spellingscheck niet meer was toegestaan.

"Kandidaten zijn niet gebaat bij verwarring en onduidelijkheid", aldus het College voor Toetsen en Examens woensdag.

Het College wil ook dat er een onderzoek komt naar de manier waarop de spellingskennis van scholieren het beste kan worden gecontroleerd.

"Totdat de uitkomsten van een dergelijk onderzoek bekend zijn, blijft de ontheffingsmogelijkheid voor dyslectische kandidaten van kracht."

Dekker

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) liet vorige week weten dat hij de verscherpte regels rond het gebruik van de spellingscontrole voor leerlingen met dyslexie bij het centraal examen, een jaar wil uitstellen.

"Ik heb afgelopen weken gemerkt tot hoeveel vragen dit heeft geleid bij leerlingen en ouders, en terecht. Ik kan het mij heel goed voorstellen", zei hij tegen NU.nl.

De laatste weken was er veel onrust ontstaan over het besluit van het College. Die voerde de maatregel in november vorig jaar in na het besluit van de Tweede Kamer om de spellingscheck voor leerlingen met dyslexie niet langer toe te staan bij de vakken Nederlands (voor leerlingen van de vmbo, havo en vwo) en Engels (vmbo).

Gedurende het schooljaar hebben de leerlingen geoefend met de hulp van een spellingscontrole. Lopende het schooljaar zagen ze zich geconfronteerd met het nieuwe besluit.

Dekker erkende dat de nieuwe regels "misschien wel te snel" zijn doorgevoerd.