In 2015 waren opnieuw meer incidenten waarbij verwarde personen betrokken waren dan voorgaande jaren. Het aantal van dit soort incidenten gaat elk jaar omhoog en is sinds 2011 met 65 procent gestegen. 

Vorig jaar waren het er bijna 66.000 meldingen van incidenten met verwarde personen. Het jaar daarvoor kwam dit aantal uit op iets meer dan 59.000. 

De politie benadrukt dat dit niet wil zeggen dat er meer verwarde personen rondlopen, omdat het ook kan gaan over meerdere incidenten met een en dezelfde persoon of incidenten waarbij een groep personen betrokken zijn. Volgens de politie volgen bijna alle eenheden deze landelijke trend. 

De politie werkt bij deze problematiek nauw samen met onder meer GGD, gemeente, GGZ en wijkagenten. Door preventie en vroeg signaleren wordt geprobeerd om persoonlijk leed en risico's voor de samenleving te verminderen, aldus de politie.

Verwarde personen