Het is goed om na te denken over kleinschaliger locaties om vluchtelingen op te vangen. Als daar de emoties oplopen, dan is de situatie voor de politie waarschijnlijk makkelijker te beheersen dan in grote opvangcentra, zegt plaatsvervangend korpschef Ruud Bik.

Afgelopen weekeinde werd bekend dat de politie vorig jaar ruim 4.460 meldingen van incidenten rond opvanglocaties heeft geregistreerd. Volgens Bik zijn de cijfers nauwelijks te vertalen naar conclusies op landelijk niveau.

Maar dat er maatschappelijke onrust bestaat rond de komst van vluchtelingen is volgens Bik een feit. De politie doet er volgens hem dagelijks alles aan om onrust en emoties aan alle kanten te kanaliseren.

Bik pleit ervoor voor om goed te onderzoeken of kleinere opvangcentra daaraan kunnen bijdragen. Volgens hem is uit cijfers over incidenten niet direct op te maken of kleinere opvanglocaties beter te beheersen zijn, maar is dat wel het gevoel van lokale politiechefs. "In een grote opvanglocatie kan het door het grote aantal mensen fors uit de hand lopen", aldus Bik.

Tijdbesteding

Ook benadrukt hij het belang van een zinvolle tijdbesteding voor de vluchtelingen. "Dat is van het grootste belang. Mensen die niets te doen hebben, vertonen makkelijker gedrag dat je niet wilt. Vaak zijn ze getraumatiseerd en berooid. Als zij dan opeengepakt en zonder afleiding moeten samenleven, dan gaat het sneller fout", aldus Bik.

Bij de politie houden inmiddels 1.500 tot 2.000 mensen zich op een of andere manier bezig met de vluchtelingenstroom. Het gaat daarbij om identificatie van nieuwkomers en de aanpak van mensensmokkelaars, maar ook om incidenten in opvangcentra en het handhaven van de openbare orde bij inspraaksessies in 'vluchtelingengemeenten'.

Interventie

Volgens Bik is het van het grootste belang om er steeds op tijd bij te zijn. Als voorbeeld van een geslaagde interventie noemt hij een Facebookpagina met als thema 'eigen volk eerst' waar steeds hardere uitingen over vluchtelingen werden geplaatst.

Na een gesprek met de wijkagent verwijderde de oprichter uit Leeuwarden de meest opruiende teksten. "Door continu alert te zijn, kun je voorkomen dat het uit de hand loopt", aldus Bik.

Video: De asielprocedure in Nederland in zestig seconden

Animatie door In60seconds