Amsterdam is een internationale campagne begonnen om Joodse inwoners of hun nabestaanden te zoeken die na de Tweede Wereldoorlog ten onrechte een erfpachtboete kregen opgelegd.

In Nederlandse kranten, de New York Times en Israëlische kranten zijn advertenties geplaatst, zei een woordvoerder van de Stichting Individuele Terugbetalingen Amsterdam na een bericht in De Telegraaf.

Veel Joodse huizenbezitters in de stad die na de oorlog terugkeerden in de stad kregen van de gemeente een boete, omdat zij in de oorlogsjaren hun erfpacht niet betaald hadden. Het NIOD sprak na onderzoek eerder al van een "onnodige hardheid" van de gemeente.

De gemeente heeft de stichting vorig jaar opgericht, waar overlevenden en nabestaanden een aanvraag tot terugbetaling kunnen doen.

Tijdens de digitalisering van dossiers uit het gemeentearchief bleek in 2013 dat Joodse oorlogsslachtoffers bij terugkomst in Amsterdam alsnog werden aangeslagen en beboet voor het niet betalen van erfpacht tijdens de oorlogsjaren.

De stichting kondigde eerder aan "alles in het werk te stellen" om zoveel mogelijk gedupeerden te bereiken. Tot nu toe hebben ongeveer dertig mensen, zo'n 10 procent van de rechthebbenden, een claim ingediend. Van de 870.000 euro aan opgelegde boetes was al eerder bepaald dat die terugbetaald moeten worden.