In bijna de helft van de Nederlandse gemeenten wordt asbestvervuiling niet geregistreerd in het landelijke systeem dat hiervoor is ingericht.

Eind vorig jaar was in 181 van de 393 gemeenten geen enkele asbestlocatie doorgegeven aan het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS), zo blijkt uit gegevens die NU.nl via LocalFocus heeft ontvangen.

In het registratiesysteem worden met asbest vervuilde locaties bijgehouden. Alle betrokken partijen bij het vinden, verwijderen en onderzoeken van asbestvervuiling kunnen via het LAVS terugvinden waar eerdere vondsten van asbest zijn gedaan.

Het syteem is in 2012 ingevoerd, maar het gebruik ervan is nog niet verplicht. In de afgelopen jaren is de streefdatum voor registratieverplichting al een aantal keer opgeschoven. Momenteel wordt begin 2017 als streefdatum aangehouden.

Hoofdpijndossier

"Het is een kip en ei-verhaal", zegt milieudeskundige Otto Hegeman. "Het registratiesysteem moet eerst goed gevuld zijn, maar het wordt pas gevuld als het verplicht is. Het is een hoofdpijndossier dat geen minister wil oppakken."

Met name in Friesland en Limburg ontbreekt een overzicht van asbestlocaties; 80 procent van de Friese en 70 procent in Limburgse gemeenten vullen de gegevens nog niet in de database.