Een technisch probleem bij de Belastingdienst zorgt ervoor dat mensen ten onrechte aan elkaar worden gekoppeld als toeslagpartner, waardoor persoonlijke gegevens zichtbaar worden voor vreemden.

Het gaat om onder meer de naam, geboortedatum en het Burgerservicenummer. Soms zouden ook inkomensgegevens zichtbaar zijn, zo blijkt uit onderzoek van De Monitor.

Daarnaast kunnen gedupeerden ook enkele honderden euro’s aan toeslagen mislopen, doordat de Belastingdienst hen ziet als tweeverdieners.

De problemen worden vaak veroorzaakt door spookbewoners. Dat zijn mensen die zich niet op hun oude adres hebben uitgeschreven, waardoor het fout staat geregistreerd in de Basisregistratie Personen. Ook als gemeenten die fout herstellen, blijven mensen gekoppeld aan een verkeerde toeslagpartner.

De Belastingdienst erkent de problemen. Volgens de dienst zijn, naast de fouten bij de Basisregistratie Personen, ook systeemfouten bij de Belasting zelf en menselijke fouten oorzaken van de problemen.

Onaanvaardbaar

De Autoriteit Persoonsgegevens vindt het onaanvaardbaar dat privacygevoelige informatie van burgers met vreemden worden gedeeld.

"Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat ze een systeem bouwen op basis waarvan het hele stelsel kan worden uitgevoerd, zonder dat mensen in de persoonlijke levenssfeer op een verkeerde manier worden geraakt", zegt vicevoorzitter Wilbert Tomesen van de privacywaakhond tegen De Monitor.

De autoriteit geeft de dienst tot halverwege 2016 om de problemen op te lossen. Sinds januari kan de autoriteit sancties opleggen.